Byporten
Tinghuset
• Bris opbygning
• Bris historie
• Bris vedtægter
• Bris laug
Beboerkvarteret
Biblioteket
Torvet
Kroen

Silmarillauget

Formål: At hjælpe Bri ved at løse opgaver uden deadline.

Vedtægter:
  1. Alle Bri indbyggere kan optages i Silmarillauget.
  2. Medlemmer der ikke deltager i nogle møder inden for et år mister deres medlemskab af lauget.
  3. Silmarillauget holder en liste over uløste opgaver uden deadline, som Bri eller et af Bris laug henvender sig med.
  4. Er der ikke forlagt nogle opgaver af Bri eller et af Bris laug, bør Silmarillauget selv tage initiativ til at finde og løse opgaver.
  5. Intet medlem må påtage sig mere arbejde, end medlemmet forventer at kunne håndtere eller ønsker at håndtere. Dette punkt er Silmarillaugets vigtigste punkt og kan ikke ændres.
  6. Kan en påtaget opgave ikke håndteres som forventet, meddeles dette til Silmarillaugsmesteren, der så tager stilling til den fortsatte håndtering af opgaven.
  7. Silmarillaugsmester indkalder til møder efter behov, dog mindst 4 gange om året.
  8. På møderne tales der om løsningsforslag på opgaverne og håndteringen af dem koordineres. Det er ligeledes intentionen, at møderne kombineres med hygge i Bris ånd.
  9. Disse vedtægter kan, undtaget punkt 5, ændres ved simpelt flertal af Silmarillauget medlemmer.
  10. Silmarillaugsmester vælges efter simpelt flertal for en periode på seks måneder. Den siddende Silmarillaugsmester kan til enhver tid afsættes af 2/3 af Silmarillauget medlemmer.
Bri Silmarillaugs blev endelige oprettet og godkendt onsdag den 19 marts 2003 af Bylauget på et hyggemøde hos Finrod.doc