Byporten
Tinghuset
• Bris opbygning
• Bris historie
• Bris vedtægter
• Bris laug
Beboerkvarteret
Biblioteket
Torvet
Kroen

Filmlauget

Formål: Laugets formål er at bringe laugets medlemmer sammen, for at se film.

Vedtægter:
  1. Alle Bri indbyggere kan optages i Filmlauget.
  2. Alle der har deltaget i to Filmlaugs møder kan optages i lauget.
  3. Medlemmer der ikke deltager i nogle møder inden for et år mister deres medlemskab af lauget.
  4. Medlemmer der ikke opfylder evt. aldersgrænse på filmen, kan dog ikke deltage i det pågældende arrangemet.
  5. Film skal primært ses i Biografen, eller på et kvalitetsmæssigt acceptabelt hjemmebiograf system.
  6. Der skal primært ses film af følgende type: Film der omhandler historiske begivenheder, fiktionelle eller autentiske; Film med kostumer af historisk/middelalderlig udseende; Film der berører Fantasy/Eventyr genren.
  7. Lauget skal, så vidt filmudvalget tillader, samles mindst 6 gange om året. Laugsmøder vil blive tilrettelagt efter, hvornår der er aktuelle film.
  8. Såfremt der opstår længere perioder uden aktuelle film, bør der afholdes diskussionsaftner, hvor ynglyngsfilm eller specielle emner om film kan diskuteres.
  9. Disse vedtægter kan ændres ved simpelt flertal af Filmlaugets medlemmer.
  10. Filmlaugsmester vælges efter simpelt flertal for en periode på seks måneder. Den siddende Filmlaugsmester kan til enhver tid afsættes af 2/3 af Filmlaugets medlemmer.
Filmlauget er indstiftet på Bri's medlemsmøde dags dato: Onsdag den 22. November 2000.