Byporten
Tinghuset
• Bris opbygning
• Bris historie
• Bris vedtægter
• Bris laug
Beboerkvarteret
Biblioteket
Torvet

Bri By Night™

Formål: Udskejelser samt generel ondskab. 
(For at skabe balance mellem det gode og det onde).

Vedtægter:

1.     De til enhver tid siddende tre Laugsmestre bestemmer om en aspirant kan optages i lauget. Bri By Night™ optager ikke medlemmer under 18 år.

2.     Laugsmestrene har uindskrænket diktatorisk magt over laugsmedlemmerne og aspiranter, og deres afgørelser kan ikke ankes til Bri Bylaug,
Bri Byting, højesteret eller anden lavere instans.

3.     Bestikkelse af Laugsmestrene påskønnes altid.

4.     Giftmord af Laugsmestrene er strengt forbudt, og straffes med fri tortur og efterfølgende eksklusion af lauget.

5.     Medlemmerne skal deltage i mindst 1 møde pr. kalenderår, for at opretholde medlemskab af lauget.

6.     Lauget bestræber sig på at mødes mindst 1 gang hvert kvartal.

7.     Laugsaktiviteterne er hemmelige.

8.     Laugsmestrenes identitet er hemmelig.

9.     Hemmeligt

10.   Indholdet af denne paragraf oplyses mod aflevering af 4 gode øl til Laugsmestrene, øllene afleveres via laugets kontaktperson i Bri Bylaug.

11.   Laugets aktiviteter overholder i videst muligt omfang de respektive landes grundlove.

12.   Laugsmestrene er aldrig på valg, men kan frivilligt træde tilbage efter udpegning af en efterfølger.

13.   Medlemmer og aspiranter kan til enhver tid udtræde af lauget. Evt. viden om lauget må dog ikke videregives til personer uden for lauget.Vedtægterne er udfærdiget i perioden den 5. juni 2002 til den 8. juni 2002, af de tre første laugsmestre. Vi henviser i øvrigt til §8.
Bri By Night™ er stiftet den 5. juni 2002 et hemmeligt sted i Danmark.
Bri By Night™ er godkendt den 10. juni 2002 på På Bris Drikkelaugsmøde, med 2 ud af 3 stemmer fra Bri Bylaug.