Referat af ordinært byting 2005

 

Til stede var:

Anîramil, Beren, Diamant, Ferdibrand, Finrod, Niriel, Pippin, Saurons Mund & Tas

 

Dagsorden:

1. Fremlæggelse af fuldmagter.

2. Valg af ordstyrer og skriver.

3. Oldermandens beretning.

4. Tvister angående landsforvisning.

5. Skatmesterens beretning og godkendelse af regnskab.

6. Indkomne forslag.

7. Godkendelse af budget.

8. Valg af medlemmer til Bylauget.

9. Laugsmestrenes beretninger.

10. Evt.

 

Ad. 1. Der blev fremlagt fuldmagter for Bregalad og Gimli.

Ad. 2. Finrod var ordstyrer, Ferdibrand var skriver.

Ad. 3. Oldermandens beretning kan læses i næste Pipeurt.

Bri har i øjeblikket 21 indbyggere og 5 strejfere.

Ad. 4. Ingen.

Ad. 5. Vi har fået et regnskab i år! Regnskabet blev godkendt. Dog er der sneget sig 6 kr. ind i

Bri's indtægter under byskat. Dette skal rettes.

Skatmesteren var ikke til stede og beretningen udeblev derfor.

Ad. 6. Pippin stillede forslag om køb af retten til at kalde os et Tolkienselskab. Forslaget blev

vedtaget forudsat Bri's skriftlige materiale nævnes i aftalen. Bylauget har fuld

forhandlingsret af aftalen, hvis førnævnte betingelse ikke kan imødegås.

Ad. 7. Budgettet er godkendt.

Ad. 8. Finrod fortsætter i Bylauget. Ingen andre stillede deres kandidatur til rådighed.