Referat af Bytinget onsdag den 01 marts 2006

 

Til Stede:

Pippin, Niriel, Beren, Anîramil, Diamant, Suarons Mund, Gimli, Milo, Ferdibrand, Salvia

 

 

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af fuldmagter.
2. Valg af ordstyrer og skriver.
3. Oldermandens beretning.
4. Tvister angående landsforvisning.
5. Skatmesterens beretning og godkendelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af medlemmer til Bylauget.
9. Laugsmestrenes beretninger.
10. Evt.

 

1.     Ingen fuldmagter blev fremlagt

 

2.     Ordstyrer: Ferdibrand. Skriver: Beren.

 

3.     Oldermandens beretning:

Nå, så er endnu et år gået i Bri. Det var Bri’s 9 års jubilæums år og jeg syntes vi fik fejret det godt.

Året startede med Tolkiens fødselsdag, som Drikkelauget arrangerede for Bri. Det blev afholdt på Bryggeriet Apollo - en restaurant ved Tivolis indgang.

I februar afholdt vi en lille banket hos Finrod. Det var en fastelavn, hvor alle indbyggere i Bri skulle komme forklædt som man gør til fastelavn. De måtte ikke komme som samme race som de normalt har. Det var en hyggelig lille fest, selvom vi havde udskudt alle ceremonier til jubilæumsbanketten om sommeren. Vinterbanketten var arrangeret af De Ældre Racers Madlaug.

I juli have vi vores årlige skovtur, jeg var dog ikke med, så jeg kan ikke sige hvordan det gik. Samme måned var i ude og grille i Beren og Anîramils kolonihavehus. Det var ret hyggeligt.

I august afholdt vi vores store jubilæums banket. Det var en stor begivenhed og Bri havde spenderet en spejderhytte. Det var et utroligt hyggeligt arrangement, selvom der godt kunne have været flere deltagere.

Hobbitlaugets fejring af Bilbo og Frodos fødselsdag var i år kombineret med en Barnsøl for Eowyn Toker.

Yuletide dinner arrangeret af De Ældre Racers Madlaug var som sædvanligt hyggeligt.

Jeg holdt også en myndighedsfest for Bri’s indbyggere, da jeg blev 33 og derved er blevet myndig efter Herredets skik.

Året sluttede som sædvanligt med en hyggelig nytårsfest hos Finrod.

Siden Nytår har Bri afholdt en fantastisk Dværgefest med Anîramil som hovedkraft. Jeg syntes det var en fantastisk god fest.

Vi har igen i år været repræsenteret ved mange af de fester vores venner i Sverige afholder: Der var nogle ved Angmars 3 fester i år: Vårbanket, Höstfest og Bokskogen, Så vidt jeg husker har der været nogen til banket i Forodrim. Desuden var der et kontingent til Höstgille i Mithlond, og jeg har hørt rygter om at Lothrien var til fest i Midgårds Fylking.  Der er også tilmeldt 7 personer til Angmars Vårbanket på lørdag.

Ferdibrand har overtaget Pipeurten fra mig og det fungerer godt.

Vi afholder stadigt mange møder, men der er tegn på at folk er blevet lidt møde trætte. Der kommer ikke så mange til møderne mere. Derfor forslår jeg at vi dropper ”hyggemøderne”, som plejer at løbe af stablen 3 onsdag i måneden og bevarer medlemsmøderne. Disse behøver ikke have et tema hver gang, men kun når det er nødvendigt. Ardalauget har jo også overtaget de seriøse Tolkien diskussioner.

Bri’s indbyggere har jo ikke kun været aktive med Bri-møder, det kan man bl. a. se på de mange børn som vores medlemmer får i øjeblikket. Gimli har regnet sig frem til at der er (eller snart vil være) omkring 10 børn i Bri. Har er der to ting vi skal være opmærksom på: 1. At der er plads til forældrene til møderne. Nogle af de mest aktive medlemmer er nogle af dem der har fået børn. 2. At der er plads til de medlemmer der ikke er forældre, møderne skal ikke udvikle sig til en moder og fader gruppe (for at overdrive lidt). Vi skal finde et passende niveau. Derfor vil jeg gerne opfordre folk til at gå ind på Bri’s debatforum og tage del i debatten om forældre og Bri som kører der, især vil jeg opfordre dem der ikke har fået børn til at deltage.

Jeg vil som Oldermand slutte min beretning med at udråbe Bri’s Egelrio!

Pippin

 

4.     Der har ikke været nogen landsforvisninger og således heller ingen tvister.

 

5.     Skatmesterens beretning:

2005 var et år med lidt færre medlemsindtægter end forventet. Men dog endte året med et større overskud end ventet. Dette skyldes primært færre udgifter til møder, samt at Bri ikke brugte penge til Jubilæumsbanketten som der var afsat penge til i budgettet.
Men det kan være misvisende, da det desværre er min fornæmmelse at ikke alle Bris udgifter er blevet indberettet til min i tide. Jeg mener at Bri har brugt penge på jubilæumsbanketten, men der er ingen der har oplyst at de har afholdt denne udgift, og derved fået refunderet udlæget. Jeg vil derfor opfordre til at alle Bris medlemmer fremover, hvis de har udlæg på foreningens vegne, får indleveret disse, incl. kviteringer, i god tid.
Det har heller ikke været nemt at holde styr på Bris konto, da denne desværre flere gange er blevet brugt til indbetalinger til Bri banketter, uden at dette på forhånd har været aftalt med mig. Det har bl.a. bevirket at jeg har måttet indvoldvere mig i banketøkonomi, jeg egentlig ikke har ønsket at have noget med at gøre. Det er normal praksis i Bri at banketter har deres eget regnskab, og at Bri modtager overskudet, eller dækker underskudet. Dette har bl.a. været et stort problem i forbindelse med at opgøre Bris konto ved regnskabets afslutning, fordi der der allerede var indgået betalinger til Vinterbanketten 2006, men som endnu ikke var overført til banketarrangørerne. Derfor vil det beløb der står opgivet i regnskabet, ikke svarer overens meddet beløb der står på kontoudtoget pr. 31/12 2005. Her har jeg været nødt til at fratrække banketbetalinger, der jo ikke er en del af Bris kassebeholdning på det tidspunkt.
Men på trods af disse udfordringer må jeg konkludere at Bri stadig har en sund økonomi.
Og herved vil jeg sige tak for min tid til Skatmester i Bri, og nu overlade dette hverv til min efterfølger.
Bregalad

Regnskabet blev ikke godkendt. Der skal indkaldes til ekstraordinær Byting, hvor et korrekt regnskab skal fremlægges til godkendelse.

 

6.     Ingen.

 

7.     Der var ikke lavet et. Et budget for 2006 skal laves og fremlægges til det kommende ekstraordinær Byting.

 

8.     Valg af medlemmer til Bylauget.

·        Finrod var ikke på valg. Pippin og Bregalad var på valg. Bregalad genopstillede ikke.

·        Pippin genopstillede og Diamant stillede op. Begge blev valgt ind.

 

9.     Laugsmesterens beretninger:

·        Spillelaugets beretning af Laugsmesteren Finrod.

o       Det er gået godt, der er blevet holdt 1 møde per måned.

·        De Ældre Racers Madlaugs beretning af Laugsmesteren Niriel.

o       Der har været holdt 4 møder.

o       Yuletidedinner er nu en tradition, hvor alle er inviteret, såfremt de kommer som et medlem af de ældre racer.

·        Drikkelaugets beretning af Laugsmesteren Pippin:

Drikkelauget startede 2005 stort. Drikkelauget havde arrangeret Bri’s fejring af Tolkiens fødselsdag. Vi inviterede Bri’s medlemmer på restauranten ”Apollo Bryggeriet” ved Tivolis indgang. Vi var vel en 5-6 stykker. Vi skålede kl. 21.00 til ”The Professor” som det er blevet skik over hele verden på Tolkiens fødselsdag.

Indtil sommeren 2005 holdt vi møder hver måned når der var flere end 2 tilmeldte. De fleste blev afholdt på pubber med undtagelse af mødet i maj, som blev afholdt på Ølfestivalen i Valbyhallen og derefter hjemme hos Finrod.

Efter juli er møderne blevet færre. Dels har jeg fået diabetes 2 og er blevet far. Det giver mig ikke så meget tid og jeg skal også tabe mig. Der er også flere andre af Drikkelaugets medlemmer der har mindre tid end tidligere. Derfor har vi besluttet i lauget at nedsætte mødeaktiviteten og nøjes med et møde i kvartalet. De møder vi havde i sidste del af 2005 var 19/8 på Bri’s jubilæumsbanket og Beermagic sammen med Spillelauget d. 28/12.

De planer vi har lagt for i år er indtil videre at vi fejre den irske national dag ”Skt. Patricks Day” ved at spise irsk mad, høre irsk musik og drikke irsk/britisk øl d. 17/3. Det næste møde er den  20/5 på Ølfestivallen i Valby.

Skål

Pippin, Drikkelaugsmester

 

·        Hobbitlaugets beretning af Laugsmesteren Diamant.

o       Der har været holdt 5 møder.

o       Lauget har fået et nyt medlem Salvia

o       Bilbo og Frodos fødselsdag blev holdt som Barnsøl for Eowyn toker og således at hele Bri blev inviteret under forudsætning at man kom som hobbit.

·        Bri by Night havde ikke nogle officielle repræsentanter, men der vides dog med sikkerhed at BBN havde lavet noget til Jubilæumsbanketten med diverse oppustelige objekter.

·        Ardalauget ved Laugsmesteren Beren

o       Lauget har 9 medlemmer.

o       Lavet holdt 9 møder i 2005.

10.  Evt:

·        Der er lagt op til debat om børn til møder og muligheden for et forældrelaug. Debatten henvises til debatforumet, så alle kan følge med og give deres besyv.