Referat af bytinget onsdag den 19 februar 2003

 

Til Stede:

Kim Hansen (Pipin), Brian de Blanch (Ferdibrand), Jan Nygren (Finrod), Nina Gad (Niriel), Stephen Esven (Bregalad), Flemming Espersson (Beren), Stine Pierri (Diamant), Ditte Guldager Christensen (Fëalas), Bjarne Lønberg Nielsen (Suarons Mund), Hannah Westberg (Rohwyn), Peter Jacome (Gimli)

 

 

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af fuldmagter.
2. Valg af ordstyrer og skriver.
3. Oldermandens beretning.
4. Tvister angående landsforvisning.
5. Skatmesterens beretning og godkendelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af medlemmer til Bylauget.
9. Laugsmestrenes beretninger.
10. Evt.

 

1.     Der blev ikke fremlagt nogle fuldmagter.

 

2.     Ordstyrer: Kim Hansen (Pippin), Referant: Flemming Espersson (Beren).

 

3.     Oldermanden (Kim Hansen) berettede om:

·        Der var blevet holdt mange møder, ca. 2 per måned.

·        Der var blevet udgivet 4 numre af medlemsbladet Pipeurten.

·        Der var selvfølgelig afholdt en biograftur i forbindelse med 2. film af Ringenes herre.

·        Der var afholdt 2 banketter.

 

4.     Der har ikke været nogen landsforvisninger og således heller ingen tvister.

 

5.     Skatmesteren har ikke lavet regnskab, så der var ikke noget at godkende.

·        Der er startet en nulstillet regnskab per 2003-01-01, der vil blive suppleret af de manglende regnskaber, når skatmesteren får mulighed for at lave dem.

·        Der indkaldes til ekstraordinær byting, med formål at godkende regnskabet, når det opdaterede regnskab foreligger.

·        Der er 3 medlemmer der har meldt sig ud og ligeledes er der kommet 3 nye medlemmer. Bri har 5 strejfere.

 

6.     Der er ikke indkommet nogle forslag.

 

7.     Der var intet budget at godkende, da skatmesteren ikke havde lavet et.

 

8.     Valg af medlemmer til Bylauget.

·        Nina Gad (Niriel) har valgt at trække sig fra Bylauget.

·        Brian de Blanch (Ferdibrand) og Jan Nygren (Finrod) havde begge meldt deres kandidatur og begge i god tid.

·        Ifølge god skik i Bri ønsker man ikke at have et Bylaug der er større end 3 personer, med det nuværende medlemsantal og ud fra det hensyn trak Brian de Blanch (Ferdibrand) sit kandidatur.

·        Jan Nygren (Finrod) blev valgt ind i Bylauget.

 

9.     Laugsmesterens beretninger:

·        Spillelaugets beretning af Laugsmesteren Jan Nygren (Finrod).

o       Det er gået godt, der er blevet holdt 1 møde per måned, med en enkelt aflysning i løbet af året. Kageordningen er meget værdsat.

·        De ældre racers madlaugs beretning af Laugsmesteren Stephen Esven (Bregalad).

o       Der har været holdt 5 møder med et stærkt fremmøde og der er mulighed for 2 nye medlemmer.

·        Drikkelaugets beretning af Laugsmesteren Brian de Blanch (Ferdibrand).

o       Drikkelauget har holdt 11 møder og været repræsenteret ved 3 andre arrangementer i Bri.

·        Hobbitlaugets beretning af Laugsmesteren Stine Pierri (Diamant).

o       Der har været holdt 5 møder.

o       Lauget har mistet et medlem, da (Tam) har meldt sig ud af Bri.

o       Det er muligt at der kommer et medlem mere, hvis (Bilbo) en strejfer bliver en indbygger.

o       Domænet smial.dk er rekvireret til Hobbitlauget.

·        Filmlaugets beretning af Laugsmesteren Stephen Esven (Bregalad).

o       Filmlauget har været aktivt og har 10 medlemmer.

o       Der er set et bredt udvalg af film, inklusiv science fiction og phantasy.

·        Våbenlaugets beretning af Laugsmesteren Hannah Westberg (Rohwyn).

o       Lauget har 5 medlemmer.

o       Lauget er dog ikke rigtigt kommet op at køre endnu.

·        Bri by Night laugets beretning blev fremlagt af Hannah Westberg (Rohwyn), da ingen af Bri by Nights Laugsmestres identitet kendes.

o       Da de fleste af Bri by Nights informationer er hemmelige, blev der kun meddelt, at der er et banner under konstruktion.

o       Ifølge Bri by Nights vedtægter, skal der vælges en ny kontaktperson i Bylauget, da den tidligere kontaktperson Nina Gad (Niriel) ikke længere sidder i Bylauget.

 

10.  Evt:

·        Da Jan Nygren (Finrod) nu er medlem af Bylauget meldte han at han ønskede at lade ansvaret som Ceremonimester gå videre til en anden. Ditte Guldager Christensen (Fëalas) overtog dette ansvar.

·        Jan Nygren (Finrod) er endvidere Heraldikmester og ønskede evt. også at lade ansvaret gå til en anden. Brian de Blanch (Ferdibrand) meldte at han gerne vil medgå som lærling, med henblik på at overtage senere.

·        Bris hjemmeside er kaos og bliver ikke opdateret. Hannah Westberg (Rohwyn) påtog sig ansvaret at lave en ny hjemmeside og specielt lægge vægt på at holde en opdateret mødekalender.

·        Som forening skal der være en revisor og en revisorsuppleant. Både Nina Gad (Niriel) og Brian de Blanch (Ferdibrand) stillede op til posten som revisor. En afstemning gav Nina Gad (Niriel) posten som revisor og Brian de Blanch (Ferdibrand) tog så posten som revisorsuppleant.

·        Kim Hansen (Pipin) fortalte at han havde fået informationer om at mange Tolkienselskaber betragtede navnet Beren, som et reserveret navn. Bris Bylaug har på et tidligere møde accepteret at Flemming Espersson bruger aliaset Beren, men spurgte nu til om han ville ændre det. Der ønskede Flemming Espersson (Beren) ikke og vil så bruge et andet alias, når han er gæst i tolkienselskaber, der har det som et reserveret navn.

 

Efterfølgende holdt Bylauget et kort møde, hvor de konstituerede sig.

·        Kim Hansen (Pipin) har posten som oldermand

·        Peter Jacome (Gimli) har posten som skatmester

·        Jan Nygren (Finrod) har posten som skriftklog