Indkaldelse til Bri Byting 2006

Bri afholder Byting onsdag d. 1. marts kl. 19.00 hos Beren og Anîramil.

Ifølge Bri's Love har alle fremmødte indbyggere med minimum 1 års anciennitet stemmeret ved Bytinget, men da alle har taleret anbefaler Bylauget naturligvis alle at møde op.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Fremlæggelse af fuldmagter.
2. Valg af ordstyrer og skriver.
3. Oldermandens beretning.
4. Tvister angående landsforvisning.
5. Skatmesterens beretning og godkendelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af medlemmer til Bylauget.
9. Laugsmestrenes beretninger.
10. Evt.

ad. 8. To medlem af Bylauget er på valg: Pippin og Bregalad. Andre interesserede kan foreslå deres kandidatur til Bylauget, helst senest 14 dage før Bytinget. Bregalad har valg at træde ud af Bylauget, så hans Bylaugsplads er også på valg. Diamant stiller op til Bylauget.

ad 10: Oplæg til diskussion, sendt ud på E-mail.

Pippin foreslår: Jeg vil foreslå at vi afskaffer "Hyggemødet", så vi kun har et medlemsmøde om måneden. Jeg syntes ikke at der kommer så mange til møderne. Da vi startede med at holde møder den tredje onsdag i måden, var der ikke så mange laug som nu og jeg mener ikke at mødet derfor er nødvendigt. Hvis vi nøjes med et fællesmøde om måneden kunne det være at der kom flere  medlemmer til det.

Berens kommentar: Jeg vil forslå vi den første onsdag i måneden skiftevis holder et hyggemøde og et medlemsmøde med et tema. På den måde kan vi bibeholde ideen med hyggemøder og samtidig måske undgå at medlemsmøderne også bliver for tyndt besat, da det jo også er krævende at finde mange temaer som tiltrækker mange på en gang.

Ifølge Bri's Love vælges Bylaugsmedlemmerne af indbyggerne på Bytinget for en toårig periode. Det er kun indbyggere med minimum 1 års anciennitet, der kan vælges til Bylauget.

Alle indbyggere kan komme med forslag, der ønskes behandlet på Bytinget. Forslagene skal stilles skriftligt og skal være modtaget af Bylauget senest 14 dage før Bytinget.

Mindst 8 dage før Bytinget vil indkomne forslag samt regnskab og budget være tilgængelige for indbyggerne i folderen ”
Information fra Bylaugetsom kan findes på debatten/kroen på www.bri.dk. Hvis man ikke har adgang til denne side kan man maile eller ringe til Pippin eller Gimli og få adgang eller en udprint af de informationer man kan få adgang til derfra.

Husk også at Byskatten er fastsat til 250 kr. for 2006. Manglende skattebetaling betragtes som fraflytning fra Bri. Sidste frist for betaling af skat er den 10. februar. Skatmesteren kan dispensere fra denne regel ved at indgå afdragsordninger inden denne dato. Send en mail til bregalad@bree.dk

Høvisk Hilsen
Bylauget