Indbydelse til Byting 2005

Bri afholder Byting onsdag d. 16. Februar kl. 19.00 hos Finrod

Ifølge Bri's Love har alle fremmødte indbyggere med minimum 1 års anciennitet stemmeret ved Bytinget, men da alle har taleret anbefaler Bylauget naturligvis alle at møde op.

Dagsorden:
1. Fremlæggelse af fuldmagter.
2. Valg af ordstyrer og skriver.
3. Oldermandens beretning.
4. Tvister angående landsforvisning.
5. Skatmesterens beretning og godkendelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af medlemmer til Bylauget.
9. Laugsmestrenes beretninger.
10. Evt.

ad. 8. Et medlem af Bylauget er på valg: Finrod. Andre interesserede kan foreslå deres kandidatur til Bylauget, helst senest 14 dage før Bytinget.

Ifølge Bri's Love vælges Bylaugsmedlemmerne af indbyggerne på Bytinget for en toårig periode. Det er kun indbyggere med minimum 1 års anciennitet, der kan vælges til Bylauget.

Alle indbyggere kan komme med forslag, der ønskes behandlet på Bytinget. Forslagene skal stilles skriftligt og skal være modtaget af Bylauget senest 14 dage før Bytinget. Det kan enten være på som brev til Pippins privat adresse eller pippin(at)bree.dk.

Mindst 8 dage før Bytinget vil indkomne forslag samt regnskab og budget være tilgængelige for indbyggerne i folderen ”Information fra Bylauget” som kan findes på debatten/kroen på www.bri.dk. Medlemmer der ikke har adgang til indbyggerdelen af kroen, skal maile Pippin.

Husk også at Byskatten er fastsat til 250 kr. for 2005. Manglende skattebetaling betragtes som fraflytning fra Bri. Sidste frist for betaling af skat er den 10. februar 2004. Skatmesteren kan dispensere fra denne regel ved at indgå afdragsordninger inden denne dato. Send en mail til Bregalad(at)bree.dk

Høvisk Hilsen


Bylauget