Hej,

Bri Bylaug indkalder hermed til ekstraordinært Byting.

Bytinget finder sted onsdag den 26. november 2003 kl. 18.00,
hos Finrod, P. Knudsens Gade 10, 1. tv, København SV.

Dagsorden for Bytinget (der vil ikke blive behandler andre emner):

1. Valg af ordstyrer og skriver.

2. Hvad er Bri's ånd (Foreningens formål er at samle Tolkien-interesserede
   personer til hygge i Bri's ånd.)?
   Hvilken retning skal Bri gå i? Som Bri har kørt før i tiden eller som
   det sidste år?
   Fremlæggelse af kommentarer fra ikke tilstedværende indbyggere.

3. Websiden www.bri.dk og forum under samme.

4. Valg af Webmaster.

Alle Bri's indbyggere skal på det kraftigste opfordres til at møde op.
Hvis du er forhindret i at deltage, så send dine kommentarer til
bylaug@bree.dk, så vil de blive fremlagt på Bytinget.

Tak til Spillelaugsmesteren fordi vi må bruge Spillelaugets aften.


På vegne af Bri Bylaug

Gimli


1.   Ekstra ordinært Byting

2.   Beslutnings referat

 

26-11-2003

Punkt 1

Valg af ord styrer:      Rhowyn

Valg Referant:           Finrod

 

Oplæsning af indslag fra ikke tilstedeværende

 

Punkt 2

Hyggemøderne genoptager sin plads i kalenderen

Der dannes et specifikt litteratur laug

 

Der var en lang diskussion om hvad Bris ånd er og man blev enige om at der skal være plads til alle. Samt at alle bestræber sig på at forbedre kommunikationen i Bri.

 

Spørgsmålet om Bri bør være større kom op, og svaret på dette var: ikke for en hver pris specielt ikke hvis det vil være på bekostning af Bris ånd.

 

Punkt 3

Der skete en gennemgang af problematikken vedrørende Hjemmeside, Webmaster og Forum. Og alle vil bestræbe sig på at få en bedre kommunikation i fremtiden.

 

Beren blev af Bytinget valgt som Webmaster

 

Der bliver oprettet en mailing liste for Bri

 

Bylaugets forslag til opbygning af forum bliver lagt op som forum med mulighed for senere ændringer.

 

Ved oprettelse af en ny vigtig tråd på Forum skal der udsendes en information mail via mailing listen